Hírek

2012. szeptember 25.

A Molekuláris Biológia Mesterszak képzése specializációs modulokra oszlik. A szakvezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy a hallgatók képzése a specializációs modulok szerint megvalósulhasson. Ennek érdekében kérjük a hallgatókat, hogy specializációs modul választási szándékukról 2012. november 20-ig tájékoztassák Karcza Anikó tanulmányi ügyintézőt (E-mail: akarcza@med.unideb.hu).

 

A választás megkönnyítése érdekében a hallgatóság részére a különböző specializációs modulokat intézetlátogatások formájában bemutatjuk. Az intézetlátogatások időpontjai és helyszínei innen letölthetők.

 

2012. szeptember 1.

Tisztelettel köszöntjük új és már régebben felvett hallgatóinkat a 2012/2013 tanévben!

 

2009. Július 31.
A Molekuláris biológia képzési program a 2008-ban 15 éves jubileumát ünneplő molekuláris biológus egyetemi képzés folytatásaként jött létre. A mesterszak először a 2009/2010-es tanévben kerül meghirdetésre.
 
A képzési programban a Debreceni Egyetem három kara (Általános Orvostudományi Kar, Mezőgazdaságtudományi Kar, Természettudományi és Technológiai Kar) vesz részt, a koordinálásért az Általános Orvostudományi Kar a felelős. Magasan kvalifikált oktatógárda, modern infrastruktúra, tanulásra inspiráló, alkotó légkör várja a szakra jelentkező hallgatókat.
 
A képzést tervező és létrehozó bizottság elnöke (Prof. Dr. Dombrádi Viktor) és tagjai (névsor) nevében tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!.